+034 986 09 02 04 Domingo 05 de Xullo de 2020

A Xunta de Goberno da Deputación aproba 700.000 € para actuacións no ámbito social, sociosanitario e da xuventude


O compromiso social do goberno de Carmela Silva tradúcese nun incremento de 220.000 € nas bases de subvencións a entidades sen ánimo de lucro sociais, sociosanitarias e da xuventude fronte ó ano pasado

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra ven de aprobar as bases para as subvencións a entidades sen ánimo de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude. Fronte ás políticas de recorte da Xunta de Galicia e do Goberno central, o novo goberno da institución provincial mantén un compromiso social que se está a traducir en incrementar 220.000 € a partida destinada a subvencionar a entidades sen ánimo de lucro de ámbito social, sociosanitario e da xuventude.
O goberno de Carmela Silva destinará unha partida de 700.000 € para subvencionar estas entidades, fronte ós 480.000 € que destinaba o anterior presidente; fronte ós 6.000 € que como máximo outorgaba o anterior goberno a cada proxecto social, o goberno actual outorgará 10.000 €, 4.000 € máis que no 2015. Amais, o novo goberno da Deputación de Pontevedra inclúe nesta convocatoria de subvencións, entidades de ámbito sociosanitario e da xuventude, excluídas polo anterior goberno e as grandes damnificadas polas políticas de recortes da Xunta e do Goberno central.
A través destas subvencións, a Deputación de Pontevedra, no marco das súas competencias, préstalles o seu apoio ás entidades sen fins de lucro no ámbito dos servizos sociais especializados, sociosanitarios e da xuventude que teñen por obxecto a realización de proxectos na provincia orientados á intervención, asistencia, integración social e laboral, prevención e promoción do benestar daqueles colectivos que, atendendo ás súas especiais circunstancias, precisan dunha maior especificación técnica e interdisciplinar na súa intervención. Os proxectos obxecto da subvención deberán executarse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016 na provincia de Pontevedra.
En concreto, serán obxecto de subvención actuacións nos ámbitos da familia e infancia; xuventude; persoas maiores; persoas con diversidade funcional; drogodependentes ou persoas con outros trastornos aditivos; minorías étnicas; persoas en risco ou situación de exclusión ou dificultade de inserción social, laboral, etc.. Pero tamén se incluirán nestas subvencións programas de prevención, información, divulgación ou formación dirixidos a colectivos de persoas con enfermidades, ós seus familiares e á poboación en xeral e programas de apoio dirixidos a colectivos de persoas con enfermidades e ós seus familiares para tratar as enfermidades e as súas consecuencias.
A adxudicación das subvencións farase en concorrencia competitiva tendo en conta os principios de igualdade, transparencia, non discriminación e obxectividade. Como regra xeral o importe máximo da subvención por cada proxecto non poderá exceder o 70% do seu orzamento, ata un máximo de 10.000 €. Para elo, valorarase ata con 50 puntos o proxecto e o orzamento específico, con 15 puntos a implantación territorial do mesmo, con 15 puntos as actividades e colaboracións coa administración e ata con 20 puntos os proxectos que impulsen a inclusión social de colectivos en situación de desigualdade social.
O prazo para a presentación de solicitudes empezará a partir do día seguinte ó da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará no prazo dun mes.

Deja un comentario