+034 986 09 02 04 Martes 20 de Agosto de 2019

O concello da Lama recepciona o fin de obra da mellora de drenaxes e pavimentos no Pelete, Portela-Santa Ana e do Camiño dá Mouta


Estes traballos foron incluídos no Plan POS 2015 posto en marcha polo anterior goberno da Deputación de Pontevedra

O Concello da Lama recepcionó o fin de obra correspondente á mellora de drenaxes e pavimentos en Ou Pelete, Portela-Santa Ana e do Camiño dá Mouta incluídos no Plan POS 2015 posto en marcha polo anterior goberno da Deputación Provincial de Pontevedra.

As obras, que contaron cun orzamento próximo aos 60.000 euros, consistiron na mellora do pavimento na praza de Ou Pelete cun acondicionamento da chaira. Así mesmo, os accesos a Ou Pelete melloráronse estendendo unha capa de rodaxe de 4 cms. De espesor con mestura bituminosa en quente tipo D-12, previa rega de adherencia con 0,5 Kgs. de emulsión tio ECR-1.

Pola súa banda, no camiño de Portela a Santa Ana e un ramal para mellorar a drenaxe lonxitudinal realizouse unha limpeza de cunetas, instaláronse dous tramos de tubaxe de 200, un tramo de medio canón con medio tubo de formigón de 30 cms. E catro tramos de rejilla reforzada en 30 cms. de ancho.

Para mellorar a drenaxe transversal realizáronse dúas cruces, con tubaxe de 315, con arquetas de formigón prefabricado con tapa de formigón, previo corte e demolición de pavimento asfáltico. Ademais, para mellorar a drenaxe do terreo instalouse unha tubaxe ranurada de 110 envolta en grava filtrante.

Finalmente, repúxose o firme dos cruces, das rejillas e do tubo de 200 con 20 cms. de zahorra, rega de imprimación con 1kg/m2 de ECR-2 e mestura bituminosa en frío. Ademais estendeuse unha capa de rodaxe de 4 cms. de espesor mestura bituminosa en quente, tipo D-12, previo varrido e rega de adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, así como o recrecimiento de arecenes con material de préstamo.

CAMIÑO DÁ MOUTA

No Camiño dá Mouta, na Lama, procedeuse tamén a mellorar a drenaxe a través da realización dunha limpeza de cunetas e dúas drenaxes con tubaxe ranurada de 110 mm. envolvido en grava filtrante. Nos mesmos tramos onde se realizou a drenaxe foi necesario realizar un escarificado do pavimento existente que se repuxo con 15 cms. de zahorra e mestura bituminosa en frío.

Para rematar estes traballos estendeuse unha capa de rodaxe de 4 cms. de espesor con mestura bituminosa en quente, tipo D-12, previo varrido e rega de adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de 0,5 kg/m2 e se recrecerán as beiravías con material de préstamo.

Deja un comentario