+034 986 09 02 04 Mércores 27 de Maio de 2020

A Asociación Inserta Empleo da fundación ONCE e a AMTEGA ofrecen formación en ofimática a persoas con discapacidade en situación de desemprego


A entidade de formación e emprego da Fundación ONCE adhírese como aliado dixital ao Plan de Inclusión Dixital 2020 da Amtega

A Asociación Inserta Empleo, entidade de formación e emprego da Fundación ONCE vén de adherirse como aliado dixital ao Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020, impulsado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). No marco desta colaboración ambas entidades veñen de poñer en marcha a iniciativa “Formación e CODIX para persoas con discapacidade” para ofrecer capacitación en ofimática a persoas en situación de desemprego con certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%, co fin de garantir o seu acceso ao mercado laboral.

A Asociación Inserta Empleo xa realizou as primeiras actividades formativas de ofimática nas aulas da Rede CeMIT de A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Santiago e Lugo, nas que desenvolverá as 190 horas formativas do curso para a obtención da certificación en ofimática (CODIX). Unha vez rematado o período de formación, as persoas participantes poderán obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX) mediante a superación dunha proba presencial de carácter voluntario baixo a supervisión tanto de Inserta Empleo como da Amtega.

Inserta Empleo colaborará tamén co Plan de Inclusión organizando outras actividades formativas, eventos ou iniciativas de divulgación e dinamización das TICs e na difusión da inclusión dixital en Galicia.

CODIX
En 2014 a Amtega habilitou ás aulas da Rede CeMIT para a formación e avaliación dos contidos formativos que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para a obtención da certificación de competencias dixitais en ofimática (CODIX) pola cidadanía en xeral, garantíndose xa non só o acceso á formación necesaria senón tamén o acceso ás probas de avaliación que ata ese momento non existiran

A certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX) é o documento que acredita posuír a combinación de coñecementos, capacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións que as persoas precisan para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo de aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación.

Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020 – Aliad@s Dixitais
O Plan de Inclusión Dixital é a estratexia autonómica para facilitar a calquera persoa, independentemente do nivel dixital no que se atope, avanzar, madurar e acceder a maiores niveis de coñecemento e uso das TIC.

Esta estratexia estase a desenvolver grazas á cooperación, e implicación dos axentes do ecosistema dixital. Actualmente o Plan de Inclusión Dixital conta xa con 700 aliados dixitais, aos que se vén de suamar Asociación Inserta Empleo da Fundación ONCE.

O pasado 29 de abril publicouse a Resolución que permite que todas as entidades, empresas, asociacións, etc interesadas en colaborar co Plan adherise coma aliados dixitais

Inserta Empleo
A Asociación Inserta Empleo, é a entidade da Fundación ONCE para a formación e emprego de persoas con discapacidade que e busca posibilitar a súa integración plena na sociedade mellorando a súa cualificación profesional; promover a creación de emprego para persoas e apoiando a creación de prazas ocupacionais en colaboración coas entidades do movemento asociativo de persoas con discapacidade e as súas familias.

Deja un comentario