+034 986 09 02 04 Venres 28 de Febreiro de 2020

MOVEMENTO OIA ESIXE A ACCESIBILIDADE AOS BENS DE INTERESE CULTURAL (BIC).


 

Por causa de facer política populista o PP e o Psoe de Oia non teñen claro o que votan en pleno diante dos veciños…

 

O Concelleiro do Grupo Mixto Municipal de Oia, Xoán Lois Vila, esixe novamente a accesibilidade aos bens de interese cultural.

 

Dende Movemento Oia criticamos que o concello continua coa súa parálise ante os problemas do mosteiro e incumprindo a lei de patrimonio de Galicia, e por causa de facer política populista o PP e o Psoe non teñen claro os acordos plenarios que adoptan en pleno diante dos veciños en acordos anteriores…

 

O Concelleiro, Xoán Lois Vila, propós á Corporación dirixirse de novo a Xunta para insistir na necesidade de facer cumprir a Lei de Patrimonio de Galicia, nesta ocasión solicitando a accesibilidade aos Bens de Interese Cultual (BIC) é dicir, instar ao propietario a permitir a visita publica obrigatoria para os bens de interese cultural especificamente declarados.

 

Nunha anterior moción promovida pola plataforma SOS Mosteiro fai nove meses se había logrado o acordo unánime de tódolos partidos. Pero esta nova solicitude solo foia aprobada co apoio dun Concelleiro de Converxencia Galega e as abstencións do resto dos membros da corporación; do PP sumados ao PSOE e o resto de Converxencia Galega.

 

Sometido o asunto a votación sobre accesibilidade aos bens de interese cultural, o concello en Pleno, con dous votos a favor dos concelleiros D. Xoán Lois Vila ( Grupo Mixto) e D. Jose Manuel Romero Martínez ( Converxencia Galega), e 8 abstencións dos concelleiros do PP, PSOE e Luis Giraldez ( Converxencia Galega), aproba por maioria simple instar ao goberno galego o seguinte acordo:

 

1. Desenvolver un verdadeiro catálogo dixital sobre os bens de interese cultural que conte con información detallada e que inclúa, cando menos, información contrastada acerca do horario de visitas, así como unha breve descrición do ben do que se trate.

2. Desenvolver un programa de inspección técnica de patrimonio xunto cos concellos, que permita coñecer o nivel de conservación de cada un dos bens de interese cultural coa fin de poder focalizar as necesarias labores de restauración e conservación.

Deja un comentario