+034 986 09 02 04 Venres 18 de Setembro de 2020

MOSTEIRO DE OIA HAI ALTERNATIVAS


Ti decides!!!
Grazas á labor política realizada por Movemento Oia e outras asociacións, así como a través das iniciativas parlamentarias levadas a través do concelleiro do grupo mixto Xoán Lois vila do noso grupo político En Marea. A Xunta de Galicia e o propietario puxéronse a traballar e a cumprir a lei de patrimonio.

Nestes momentos xa se pode visitar e comprobar o lamentable estado no que se atopa un das Iconas máis importantes do camiño de Santiago Portugués dá costa en Oia.

Queremos aclarar a posición política de Movemento Oia, ante a falta de obxectividade da propiedade nalgunhas cuestións, e ao uso de comentarios partidista realizados nas visitas guiadas aos veciños.

Movemento Oia, non aproba, nin vai aprobar o acordo realizado en 2011 entre o Concello e a propiedade. A propiedade fala de 20 Volumes pero non especifica que eses 20 volumes son 20 edificios de tres plantas que suman aproximadamente 170 vivendas novas en total. É ese volume de edificación, o que provoca a inviabilidade do proxecto exposto. E por tanto Movemento Oia non pode aprobar ese proxecto sen que se modifique considerablemente. Falamos do último proxecto presentado ata a data sen que exista de momento outro alternativo.

Ese proxecto é inviable porque eses 20 volumes non son 20 chalés ou 20 vivendas que farían o proxecto viable, senón aproximadamente 170 vivendas máis un hotel de 72 habitacións. É o volume edificable adxacente ao mosteiro polo que fan que este proxecto non sexa sustentable e por iso non conta co noso apoio.

 

É certo que a deputación do PP a pesar de investir un millón de euros realizou un saneamento ineficiente e insuficiente sen contar coa previsión de volume que se pretende edificar. a Xunta segue sen dotar de auga suficiente ao proxecto e o Concello non dispón de recursos nin medios para un proxecto desta envergadura. Neste caso pode parecer que a propiedade se vexa indefensa. Pero entendemos que cando se comprou a propiedade xa era ou debía de ser consciente do que compraba. E debía de ter medios suficientes para a súa restauración. E a Xunta tamén é responsable de non asegurar a viabilidade da compra e/ou o proxecto ao esixir un aval.

Nós imos de fronte e debemos de explicar á propiedade e aos nosos cidadáns a nosa posición. Somos conscientes que é un ben común que nos afecta aos veciños e á propiedade e por tanto necesitamos buscar unha solución en beneficio de ambos.

Existen varias alternativas, desde Movemento Oia consideramos que o volume edificable aproximado de
22000 metros esta inflada e por tanto só correspóndelle
coa normativa actual edificar uns aproximadamente 6.000 ou 7000 metros. Dicímolo publicamente non nos escondemos como algún partido que asina acordos que non cumpre, nin apoiamos un cheque en branco ou un proxecto inviable como fan outros.

Non aprobar o proxecto non implica que non se poida restaurar o Mosteiro, á propiedade compételle cumprir a lei co monumento e á Xunta de Galicia facela cumprir e no seu caso apoiar á propiedade. Por iso é polo que en virtude da lei de patrimonio de Galicia renóvense as visitas o cal agradecemos e apoiamos.

Nesta tesitura, a nosa presión e a presión política obriga ao goberno de Galicia a actuar.

Somos conscientes que a solución ten que vir de parte da Xunta de Galicia, pois o Concello aínda que queira e poña todo do seu parte, non ten capacidade; dicímolo desde a oposición con responsabilidade e entendemos que neste asunto non caben posicións partidistas, pois se trata do futuro de Oia e el dos seus veciños.

Hai solucións e de feito nós debémolas expor para evitar que os nosos concidadáns caian no engano e na chantaxe.

A nosa proposta pasa pola creación dun conxunto histórico “Oia Vila Mariñeira”, isto obriga a realizar un plan parcial de todo o conxunto histórico, todo o Arrabal incluído o Mosteiro que permita aos cidadáns de Oia alegar e definir o proxecto de pobo que desexan á súa medida.

Isto obríganos a delimitar e ordenar as zonas verdes, paseos, aparcadoiros, zona peonil, edificabilidade e edificacións, para o aumento de oferta turística e creación de emprego, xunto con todo o referente ás infraestruturas dotacionais, de mobilidade e de servizos necesarias que permitan poñer a Oia no mapa e que se converta nun destino turístico sustentable, dentro da proposta turística Interreg- Minho.

Poñer en valor o conxunto Histórico podería facer viable o proxecto proposto por residencial Mosteiro de Oia, na medida que achega valor permite buscar unha solución financeira da propiedade, pois o aumento de valor evita a necesidade de edificar por encima das nosas posibilidades. Se as vivendas son máis caras quizais non se necesiten

facer tantas e en definitiva ao rebaixar o número e localización quizais lle permita á propiedade presentar un proxecto que o Concello poida apoiar.

Non estamos en contra da propiedade, a ela correspóndelle decidir que facer coa súa propiedade, pero debe de ser algo que sexa viable para que o Concello póidalle dar o visto e prace. Con todo, nós avogamos por un compromiso da Xunta de Galicia, na zona norte hai un enorme espazo verde de aproximadamente 60000 metros cadrados, Oia necesita equipamento dotacional entre elas un centro de día, para as nosas persoas maiores como propoñemos no noso programa electoral, así como zonas verdes e aparcadoiros.

Do mesmo xeito que a Xunta de Galicia comprometeuse electoralmente a comprar o antigo cámping de Mougás e a achegar para a restauración da igrexa case un millón de euros, cabería a posibilidade da compra dos terreos por parte @de la Xunta de Galicia á propiedade, isto alixeiraría á propiedade o risco que supón facer vivendas e non vendelas, á vez que conseguiría parte dos fondos que lle permiten restaurar o mosteiro. Segundo a propiedade a restauración son 11 millóns de euros, ao Talaso Atlántico, concedéronselle 6 millóns de subvención. É obvio que se a Xunta de Galicia en sede parlamentaria negouse a expropiar, prefira chegar a un acordo, por tanto desde, Movemento Oia convidámoslles a chegar a ese acordo como no seu día chego o Concello, se se realiza un museo e cómprase o terreo xunto con subvencións FEDER, pódense achegar os recursos para a restauración do cenobio sen necesidade de realizar unha aberración urbanística inviable para a cal está demostrado que non posuímos servizos, que prexudique aos veciños de Oia e ao Conxunto histórico Artístico e ao Camiño de Santiago.

En todo caso esiximos e seguiremos esixindo que se cumpra a lei de patrimonio e evítese a deterioración ao que se atopa exposto o monumento actualmente.

Deja un comentario