+034 986 09 02 04 Domingo 31 de Maio de 2020

A ALCALDESA DE CAMBADOS FÁTIMA ABAL INFORMA QUE XA SE PODEN PEDIR AS AXUDAS PARA RENOVAR EDIFICIOS E VIVENDAS DE CAMBADOS


 

A alcaldesa de Cambados Fátima Abal vén de informar da apertura das axudas económicas para a rehabilitación e renovación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana de Cambados. Destas axudas poderanse beneficiar as persoas físicas propietarias de un edificio ou vivenda, as comunidades de persoas propietarias de un edificio de tipoloxía residencial colectiva, ou as agrupacións de comunidades de persoas propietarias, que reúnan os requisitos establecidos en o RD 233/2013, do 5 de abril, e demais determinacións establecidas nas bases desta convocatoria.

Teñen como obxectivo a rehabilitación e renovación de edificios e vivendas situadas no ámbito da área de Rexeneración e Renovación Urbana do Conxunto Histórico- Área de Rehabilitación Integral de Cambados.

Estas axudas teñen unha partida económica de 291.692,49 euros que xa están contemplados no orzamento do Concello de Cambados para este exercicio de 2019 e a determinación da contía individualizada de cada subvención resultará da aplicación dos criterios e contías máximas establecidos nas bases da convocatoria.

O prazo de presentación de solicitudes será de 45 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no BOPPO, que foi o luns 8 de abril de
2019.

Deja un comentario