+034 986 09 02 04 Mércores 24 de Abril de 2019

Acuaes recibe 37 ofertas para as obras de mellora do abastecemento a Marín (Pontevedra)


Os traballos mellorarán a cantidade e calidade do auga que chega á cidade, e conseguirán un importante aforro energético

A sociedade estatal Augas das Cuencas de España (Acuaes), do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, recibiu 37 ofertas para a ejecución das obras do Eixe de Marín, que forman parte da actuación de “Mellora do abastecemento de auga a Pontevedra e a súa Ría”, cuxa investimento total ascende a 39,9 millóns de euros.

As obras, cuxo orzamento de licitación é de 5,4 millóns de euros, consisten na construción de dous novos tramos de distribución de auga, un tramo de aducción ao novo depósito a executar en Pardavila, de 2.000 m3 de capacidade, e un segundo tramo de conexión coa rede existente de Marín.

O tramo de aducción ten a súa orixe na última fase da obra correspondente ao proxecto do novo abastecemento de auga a Pontevedra e a súa ría correspondente á marxe esquerda, que actualmente atópase en ejecución. A lonxitude total é de 4.216 metros e un diámetro de 400 mm.

O tramo de distribución, de 3.475 m de lonxitude e un diámetro de 400 mm, iníciase no depósito de Pardavila e finaliza na rede de abastecemento de Marín, nas proximidades de Seixo.

O proxecto inclúe tamén a conexión do depósito de Cadrelo coa rede existente e a dotación dun sistema de telegestión mediante a implantación de equipos remotos situados en distintos puntos da rede de abastecemento, que permitirán un coñecemento, en tempo real, dos parámetros de control da rede e tómaa de decisións para a optimización do fornezo de auga potable.

As obras serán financiadas nun 85% polo Ministerio -a través de Acuaes e coa axuda dos Fondos FEDER da Unión Europea-, e no 15% restante polos cinco concellos beneficiados (Pontevedra, Sanxenxo, Poio, Marín e Vilaboa).

A actuación de “Mellora do abastecemento de auga a Pontevedra e a súa ría” divídese en dous proxectos: a marxe esquerda (Concellos de Pontevedra, Vilaboa e Marín) en ejecución, e a marxe dereita (Concellos de Pontevedra, Poio e Sanxenxo), cuxas obras están finalizando.

Deja un comentario