+034 986 09 02 04 Domingo 27 de Setembro de 2020

Medio Ambiente mobilizará este ano un millón de euros para erradicar uns 150 puntos de vertido incontrolado en toda Galicia


As actuacións a executar enmárcanse dentro dunha campaña continuada da Xunta para axudar aos concellos no cumprimento das súas competencias en materia de residuos urbanos e contribuír a eliminar este tipo de focos de contaminación
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda destinará este ano un millón de euros a eliminar puntos de vertido incontrolado (PVI) por toda a xeografía galega. Así se recolle na resolución que publica hoxe o Diario Oficial de Galicia relativa á encomenda das obras de recuperación, restauración, adecuación e limpeza destes puntos para o ano 2020.

Con esta nova campaña para a erradicación de PVI en Galicia, cofinanciada ata un 80% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), estímase que se poderá actuar sobre aproximadamente 150 focos no conxunto da comunidade. Os traballos concretos a acometer determinaranse en función das solicitudes recibidas por parte dos concellos e da valoración técnica da Xunta, tendo en conta a dispoñibilidade orzamentaria.

En todo caso, principalmente as obras encomendadas consistirán en actuacións de clasificación dos residuos para a súa reciclaxe ou valorización, no perfilado e acondicionamento dos residuos inertes e na revexetación mediante estendido de terra e sementeira con especies pratenses. Inclúese, demais, o levantamento GPS dos puntos, reportaxe fotográfica anterior e posterior ás obras e a elaboración e redacción de informes.

Cómpre lembrar que os puntos de vertido incontrolado, nos que se van acumulando residuos sólidos de moi distinta natureza, supoñen un risco para a saúde pública, poden ser orixe de incendios e accidentes, constitúen un importante foco de contaminación e producen un impacto paisaxístico negativo, co prexuízo que isto ocasiona para a contorna desde un punto de vista ambiental e estético. Coa súa identificación e limpeza contribúese tamén a minimizar e corrixir a afectación orixinada, logrando a restauración do entorno e previndo a proliferación de novos amoreamentos, ao eliminar o hábito de depositar lixo nestes lugares.

Correcta xestión dos residuos
Este tipo de actuacións forman parte dunha estratexia global continuada por parte da Xunta para lograr a correcta xestión dos residuos mediante a súa reciclaxe e tratamento. No marco da mesma tamén se inclúen outro tipo de instalacións, como son os puntos limpos, repartidos por toda Galicia cun equipamento axeitado para a recepción, separación selectiva e almacenaxe temporal de residuos de orixe doméstica de especiais características.

O obxectivo común destes programas é axudar e facilitar aos concellos o cumprimento das súas competencias en materia de residuos urbanos e permitir aos cidadáns realizar unha correcta xestión dos mesmos, segundo o establecido na xerarquía europea de residuos (prevención, reciclaxe ou valorización material, valorización enerxética e eliminación).

Cómpre lembrar que no marco do Subprograma de Clausura de Puntos de Vertido Incontrolado, recollido no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2022, a Xunta conseguiu erradicar desde o ano 2014 un total de 1.000 puntos de vertido incontrolado en 131 concellos, o que esixiu un investimento de 6,5 millóns de euros. Co fin de que esta cifra siga medrando, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ten previsto continuar durante o presente exercicio co esforzo de eliminar PVI e recuperar espazos naturais degradados, especialmente aqueles que se atopan en zonas da Rede Natura.

Deja un comentario