+034 986 09 02 04 Martes 20 de Outubro de 2020

Posicionamento de ACiP ante a situación provocada pola localización da Central Térmica de Biomasa nos terreos da Residencia da Terceira Idade e Centro de Día polo goberno local BNG-PSOE


Posicionamento de ACiP ante a situación provocada pola localización da Central Térmica de Biomasa nos terreos da Residencia da Terceira Idade e Centro de Día polo goberno local BNG-PSOE
Solicitamos acceso ao proxecto e toda a documentación que exista, dándonos acceso estes días. Revisada  a mesma comprobamos que se trata dunha primeira fase dun investimento, de ao redor de 800.000€, en parte con fondos europeos e o resto con préstamos solicitados polo Concello.
A falta de trasparencia e falta de consenso do Sr. Represas provoca unha situación evitable, pois este proxecto tería que realizar a súa exposición pública, e tamén informar os veciños das rúas afectadas.
O propio proxecto falsea e manipula a titularidade dos terreos, pois di que son titularidade do Concello, cando é falso. Pertencen a unha fundación a cal non ten coñecemento da devandita situación.
Para ACiP a situación desta Central Térmica de Biomasa, a súa localización non é a acertada pola súa situación no centro urbano, e máis no recinto da Residencia da Terceira Idade e Centro de Día, entre outros se están realizando as obras non garantindo a entrada dos usuarios en Centro de Día, co cal o propio centro tería que estar pechado. Anulan o espazo zona verde que era do Centro de Día, mesmo tecnicamente é unha planta onde se xera fumes daniños á zona por moitas chemineas que leve, pois está situada nunha zona baixa, e o poboado principalmente en días de néboa unido á baixa presión fará
descender estes fumes afectando as vivendas lindeiras e aos usuarios do Centro de Día e Residencia.
O Alcalde tenta acougar aos veciños e méntelles dicindo que poderán engancharse a súa calefacción a esta instalación, cando a mesma é única e exclusiva para instalacións municipais.
O Alcalde mente novamente cando di que é o único sitio posible, cando no ano 2017 aprobouse noutro lugar fose do centro urbano, e servía tamén á residencia da terceira idade.
ACiP sorpréndelle o segredo e escurantismo existente no goberno, que na propia obra non existe nin un cartel que diga que obra van facer, cando o propio proxecto di textualmente “primeira fase”, co cal, a súa magnitude é moi superior.
É curioso que este proxecto aprobouse no pleno do día 21 de maio de 2019, vésperas das eleccións municipais, e foi aprobado por todos os grupos BNG- PSOE-Partido Popular, e coa abstención dos Concelleiros de ACiP pois para o noso grupo non era a localización ideal, por iso sorpréndenos a reacción do PP que agora di o contrario. A súa rectificación é positiva pero debería pedir perdón por aprobar devandito proxecto cos grupos BNG-PSOE. Ante tal situación lamentamos a campaña de defensa do Sr. Represas, que con diñeiro público novamente xustifícase e defende a súa instalación, é mais, arremete para todos os lados cando o único responsable é el, que coa súa decisión autoritaria non é capaz de reaccionar, parar as obras, e falar cos veciños para cambiar a súa localización, o cal aforraría moitos desgustos innecesarios aos veciños e moito témome que teremos que devolver os 800.000 euros da obra. Veremos quen asume esa responsabilidade.
Desde ACiP defendemos as enerxías renovables, entre outras atópanse as plantas de biomasa polo seu baixo coeficiente de contaminación, pero tampouco son unha panacea, que non é o mesmo ter unha caldeira de biomasa nunha vivenda, que ter un unha caldeira industrial de biomasa na súa localización actual, pois a contaminación e danos son superiores.
Agora ben, solicitamos a paralización inmediata das obras. Que se busque outra localización, que se restableza o terreo ao seu estado orixinal e apoiamos en totalidade as demandas veciñais, que por nada queremos politizar, pero estaremos sempre ao seu lado e defendéndoos.

Deja un comentario