+034 986 09 02 04 Domingo 17 de Xaneiro de 2021

A Guarda emitiu máis de 200 comunicacións á poboación sobre a Covid-19 e o estado de alarma


O Concello da Guarda, dentro das xestións realizadas por mor da pandemia provocada pola Covid-19, estableceu un protocolo para manter informada á poboación polas canles oficiais, web municipal, taboleiro de anuncios, medios de comunicación e redes sociais oficiais.
A Comisión Municipal de Seguimento da Covid-19 na Guarda, formada polo grupo de goberno municipal, representantes da Policía Local e GES, así coma de Servizos Sociais, reuniuse en 7 ocasións para avaliar as diferentes medidas a adoptar en función da evolución da pandemia en cada momento.
En total emitíronse 80 notas de prensa con informacións de interese sobre a Covid-19, realizándose ademais diferentes infografías, cartelería e material complementario para a poboación.
Creouse un apartado específico na web municipal, onde se atopa toda a información de xeito unificado referente á pandemia da covid-19: https://www.aguarda.es/covid-19/ .
Establecéronse medidas de protección e seguridade nos espazos públicos municipais, así coma o peche de servizos municipais en momentos puntuais, incrementando a limpeza e desinfección dos mesmos.
Dende servizos sociais incrementouse a asistencia a persoas en situación de vulnerabilidade, aumentando tamén o número de horas do Servizo de Axuda no Fogar e, en coordinación con Policía Local e GES, repartíronse alimentos e medicinas entre as persoas afectadas pola Covid-19.

Deja un comentario